1-_fundacja_agencja_regionalnego_monitoringu_atmosfery_aglomeracji_gda%c5%83skiej_ekokolway_eko-biznes_980px
2-centrum_informacji_o_%c5%9arodowisku_unep-grid-warszawa
3-centrum_koordynacji_projekt%c3%b3w_%c5%9arodowiskowych
4-fundacja_partnerstwo_dla_%c5%9arodowiska
5-gda%c5%84ska_infrastruktura_wodoci%c4%85dowo-kanalizacyjna
6-generalna_dyrekcja_ochrony_%c5%9arodowiska
7-g%c5%82%c3%b3wny_inspektorat_ochrony_%c5%9arodowiska
8-instytut_ochrony_%c5%9arodowiska_%e2%80%93_pa%c5%84stwowy_instytut_badawczy
9-komunalny_zwi%c4%85zek_gmin_%e2%80%9edolina_redy_i_chylonki%e2%80%9d
10-ministerstwo_%c5%9brodowiska
11-morski_instytut_rybacki_%e2%80%93_pa%c5%84stwowy_instytut_badawczy
12-narodowy_fundusz_ochrony_%c5%9arodowiska_i_gospodarki_wodnej_w_warszawie
13-regionalna_dyrekcja_ochrony_%c5%9arodowiska_w_gda%c5%84sku
14-regionalny_zarz%c4%85d_gospodarki_wodnej_w_gda%c5%84sku
15-spo%c5%82eczny_instytut_ekologiczny
16-system_ekozarz%c4%85dzania_i_audytu_%e2%80%93_emas
17-urz%c4%85d_marsza%c5%82kowski_wojew%c3%b3dztwa_pomorskiego_%e2%80%93_departament_%c5%9arodowiska_i_rolnictwa
18-urz%c4%85d_miasta_gdyni_%e2%80%93_wydzia%c5%82_%c5%9arodowiska
19-urz%c4%85d_miasta_sopotu_%e2%80%93_wydzia%c5%82_in%c5%bcynierii_i_ochrony_%c5%9arodowiska
20-urz%c4%85d_miejski_w_gda%c5%84sku_%e2%80%93_wydzia%c5%82_%c5%9arodowiska
21-wojew%c3%b3dzka_stacja_sanitarno-epidemiologiczna_w_gda%c5%84sku
22-wojew%c3%b3dzki_fundusz_ochrony_%c5%9arodowiska_i_gospodarki_wodnej_w_gda%c5%84sku
23-wojew%c3%b3dzki_inspektorat_ochrony_%c5%9arodowiska_w_gda%c5%84sku
24-zak%c5%82ad_utylizacyjny_w_gda%c5%84sku
Centrum_informacji_i_edukacji_ekologicznej_w_gda%c5%84sku
Szungit_najwspanialszy_minera%c5%82_na_ziemi_2