Nauka_ekologia
1.akademickie_ko%c5%82o_chiropterologiczne_polskiego_towarzystwa_ochrony_przyrody_%e2%80%9esalamandra%e2%80%9d_w_gda%c5%84sku
2.ba%c5%82tycki_festiwal_nauki
3.centrum_ochrony_%c5%9arodowiska_%e2%80%93_cenvig_%e2%80%93_politechnika_gda%c5%84ska
4.instytut_oceanografii_uniwersytetu_gda%c5%84skiego
5.instytut_oceanologii_polskiej_akademii_nauk
6.instytutu_ochrony_przyrody_pan_w_krakowie
7.pomorska_bibliotek_cyfrowa
8.pomorskie_centrum_bada%c5%84_i_technologii_%c5%9arodowiska
9.stacja_limnologiczna_uniwersytetu_gda%c5%84skiego_w_borucinie
10.stacja_morska_instytutu_oceanografii_uniwersytetu_gda%c5%84skiego
11.stacja_ornitologiczna_muzeum_i_instytutu_zoologii_pan_w_gda%c5%84sku
12.zak%c5%82ad_chemii_%c5%9arodowiska_i_ekotoksykologii_uniwersytetu_gda%c5%84skiego